§1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt.  Ved ændring af navn, email, telefonnummer, bankkonto skal der gives besked til Streetyoga

§2 Medlemsbetingelser

Streetyoga kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. 

§3 Varighed/Medlemskab

Ved PBS og DIBS aftaler er der tale om løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges af én af parterne i henhold til §4. 

§4 Opsigelse

Opsigelsesfrist for medlemskab er indeværende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske via mail til Streetyoga

§5 Prisændringer

Streetyoga  forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser

Strretyoga kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, da der ikke bookes timer forud.

§7 Værdigenstande

Streetyoga garanterer ikke for tab af værdigenstande ved tyveri eller skade

§8 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Streetyoga tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9 Berosættelse af medlemsskab

Medlemskabet kan sættes i bero ved mere end 3 ugers sammenhængende pause. Streetyoga skal informeret senest 3 uger inden. Medlemsskabet kan maksimalt sættes i bero i seks måneder (gælder ikke iforbindelse med sygdom eller graviditet). Medlemsskabet kan ikke sluttes under berosperioden.